Wymogi Bezpieczeństwa

Wymogi bezpieczeństwa dla montażu balustrad w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, blokach i miejscach publicznych

Nasze balustrady są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Dbamy o to, by spełniały wymogi polskiej normy dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Konstrukcja naszych balustrad jest solidna i zapewnia bezpieczne przeniesienie sił poziomych. Wszystkie elementy są zakończone w sposób bezpieczny dla użytkowników. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniają skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad są wykonane z wytrzymałego szkła, które w najgorszym wypadku rozpada się na drobne, nieostre odłamki. Nasze balustrady nie posiadają żadnych ostrych elementów, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownikom.

Wizualizacja 3D segmentu balustrady montowanej na Dworcu PKP w Kielcach
Wizualizacja 3D segmentu balustrady montowanej na Dworcu PKP w Kielcach

Zapewnij bezpieczeństwo swoim najbliższym dzięki odpowiednio wysokim balustradom w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach wielopoziomowych

Rodzaj budynkuMinimalna wysokość balustradyMaksymalny prześwit w wypełnieniu balustrady
Budynki jednorodzinne i mieszkania wielopoziomowe90cmbezpieczny, według potrzeb
Budynki wielorodzinne, placówki oświaty i wychowania oraz zakłady opieki zdrowotnej110cm12cm
Inne budynki110cm20cm

Wymogi bezpieczeństwa balustrad dla budynków użyteczności publicznej

Balustrady w budynkach użyteczności publicznej, takich jak hale sportowe, teatry czy kina, powinny być zaprojektowane tak, by zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom nie tylko podczas normalnego użytkowania, ale również w sytuacjach ekstremalnych, takich jak panika. W takich przypadkach dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości, która razem z częścią pionową daje wymiar co najmniej 1,2 m. Taka konstrukcja zapewni użytkownikom stabilne oparcie podczas ewakuacji, co jest szczególnie istotne w przypadku zagrożenia.

Konstrukcje balustrad z uwzględnieniem szczególnego bezpieczeństwa dzieci

W budynkach, w których przebywają dzieci bez stałego nadzoru, szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa za pomocą odpowiednio wykonanych balustrad. Konstrukcja balustrad powinna uniemożliwiać dzieciom wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Pamiętajmy, że balustrady są ważnym elementem zabezpieczającym przed wypadnięciem z wysokości, dlatego ich odpowiednie wykonanie jest niezwykle istotne.


Konstrukcje balustrad wspierające bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

Aby ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz zapewnić im dodatkową stabilność, przy balustradach lub ścianach przylegających do pochylni należy zamontować obustronne poręcze na wysokościach 0,75 i 0,9 m od poziomu ruchu. Takie rozwiązanie umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się po schodach lub pochylniach.


Wymogi bezpieczeństwa dla balustrad montowanych na schodach i pochylniach

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z zewnętrznych schodów i pochylni, poręcze powinny być przedłużone o 0,3 m zarówno przed ich początkiem, jak i za ich końcem. Dzięki takiemu sposobowi montażu poręczy, osoby poruszające się po schodach lub pochylniach będą miały dodatkowy punkt oparcia przed wejściem lub po opuszczeniu schodów lub pochylni. Pamiętajmy, że zakończenie poręczy powinno być bezpieczne w użytkowaniu.

Dbając o bezpieczeństwo użytkowników, należy również pamiętać o odpowiednim odstępie pomiędzy poręczami przy schodach i pochylniach a ścianami, do których są one mocowane. Zaleca się, aby ta odległość wynosiła co najmniej 0,05 m, co pozwoli na wygodne i bezpieczne korzystanie z poręczy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy, że odpowiednie rozmieszczenie poręczy jest ważne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i wygody użytkowania.